Mobil Menü

Resmi Taşıt Kullanım Yönergesi yürürlüğe girdi 03 Ekim 2016

Üniversite Senatosunun 17 Ağustos 2016 tarih ve 09 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilen Hitit Üniversitesi Resmi Taşıt Kullanım Yönergesi kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.