Mobil Menü

Güvenlik Hizmetleri Yönergesi yürürlüğe girdi 04 Ocak 2017

Üniversite Senatosunun 29 Aralık 2016 tarih ve 14 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilen Hitit Üniversitesi Güvenlik Hizmetleri Yönergesi kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.