Mobil Menü

Tanıtım


Hitit Üniversitesi 17.03.2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup halen; 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 11 Araştırma Merkezi ile hizmet vermektedir. 

Rektörlük bünyesinde ise 8 Daire Başkanlığı bulunmakta olup, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizin makine-techizat-mobilya alımları,  kantin kiralamaları, merkez teşkilatın maaş ödemeleri, temizlik-güvenlik-araç hizmetleri alımı ve idaresini üstlenmiş bulunmaktadır.

Başkanlığımız Kadrosunda 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 21 Bilgisayar İşletmeni, 1 Ayniyat Saymanı, 5 Şoför ile 1 Hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam 35 personel olup, fiili olarak 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 13 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Hizmetli ve 5 Şoför olmak üzere toplam 24 kişi ile hizmet vermektedir.